Bekijk deze nieuwsbrief online
 

NIEUWS

MEI 2017

Vernieuwde DBNL-nieuwsbrief

De DBNL-nieuwsbrief is in een nieuw jasje gestoken! Niet alleen het ontwerp, maar ook de inhoud is opgefrist. De vertrouwde lijst met nieuwe titels is uiteraard nog steeds te vinden op de site.

> Lees meer 

 

Nieuwe titels van mei

Landlooperij van de baanbrekende journalist M.J. Brusse, brieven vol roddels in Ik ben een echt genie van Max de Jong en Hans van Straten, levenslessen van Hadrianus Junius in zijn Emblemata, en tientallen andere titels.

> Lees meer

 

Parels uit de DBNL

‘[V]erloofde paren e.d. zullen zich als het donker is precies zóó gedragen als gedurende den tijd, dat het licht aan is, kortom: men geve geen aanstoot.’ Amy Groskamp-ten Have legt in 1939 uit hoe het eigenlijk hoort.

> Lees meer

 

Tijdschrift in beeld

Bijna 158 jaar van Dietsche Warande &Belfort digitaal beschikbaar: dat had de oprichter van Dietsche Warande in 1855 niet kunnen bevroeden!

> Lees meer

 

Een gedicht belicht

‘Boze dromen van honger zullen weer terugkomen’

Ana van Liedekerke over ‘Ach er komen wel weer bloemen’ van Jan Arends

> Lees meer

 

Algemeen Letterkundig Lexicon

Maandelijks richten we de schijnwerpers op één van de ruim 4.500 lemmata uit het ALL. Deze maand is dat neepkluit.

> Lees meer

De Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL) is een digitale collectie van teksten die behoren tot de Nederlandse letterkunde, taalkunde en cultuurgeschiedenis van de vroegste tijd tot heden. De collectie representeert het hele Nederlandse taalgebied en komt tot stand door een samenwerking tussen de Taalunie, de Vlaamse Erfgoedbibliotheek en de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag. De website wordt jaarlijks zo’n vier miljoen keer geraadpleegd.

U kunt zich hier aan- of afmelden voor deze nieuwsbrief